Vores filosofi

 

CFMM afholder kurser, foredrag, workshops og forløb baseret på evidensbaserede mentale metoder inden for mindfulness, meditation og emotionel intelligens. Metoder, som flytter barren for ens formåen og frigør det store uindfriede potentiale, som vi alle besidder. Hvis man ikke tidligere har hørt om mindfulness og meditation kan det virke lidt fremmedartet og eksotisk. Det er da også omgivet med en del myter om anderledes traditioner om alt fra røgelsespinde til guruer.


Resultater gennem ritualer
Men effekten ved mindfulness og meditation kommer ikke ud af en eksotisk livsstil, men snarere rodfæstede ritualer sat ind i en moderne kontekst. CFMM har bygget disse ritualer op omkring helt særlige attituder, teknikker og aktiviteter, som man kan organisere sig efter privat og i virksomheden. 

Den største udfordring, før man begiver sig ud i at lære- og bruge mindfulness er i virkeligheden modet til at turde give slip og prøve en ny vej. Den måde, vi har indrettet vores privatliv og organiseret vores arbejdsliv på er fundamentalt ændret i de seneste 200 år. Tidligere tiders ritualer om adskillelelsen mellem arbejde/pauser og arbejdsliv/fritidsliv er fundamentalt ændrede. Vi har nu et 24/7 og 'altid-på' samfund, hvor den sunde vekselvirkning mellem aktion og restitution er under pres. Behovet for nye metoder og ritualer er steget i takt med sygestatistikkernes- og tilfredshedsundersøgelsernes eget tydelige sprog.
 

Metoderne er baseret på evidens
Gevinsten ved at anvende mindfulness meditation i dagligdagen er afspænding, mindre stress, evenen til fokusering af opmærksomheden, mere energi og personlig udvikling på mange planer. De positive effekter af mindfulness meditation er veldokumenteret i mere end 2500 videnskabelige undersøgelser verden over. Men der er mere i mindfulness end blot mere effektivitet.


Mindfulness skaber mening
Vi har vænnet os til at holde vores sind og tanker i gang i næsten alle vores vågne timer. Vi går på arbejde, ser fjernsyn, underholder og underholdes. Vi er næsten konstant i gang med noget, eller på vej til noget. Vi er under konstant pres arbejdsmæssigt, forventninger fra familien, forventninger til os selv, for lidt motion, for lidt søvn, dårlig kost og de generelle livsstilsvalg vi har foretaget. Vi tager os ikke tiden til at mærke efter, om vi er på den rette vej eller den forkerte vej. Derfor akkumuleres stressen i os, ikke kun fordi vi har travlt, men måske i endnu højere grad fordi vi ikke altid kan forsvare eller forklare hvad vores travlhed fører til og hvilken mening travlheden giver. 

Hos os har vi den grundholdning, at mindfulness og personlig udvikling ultimativt fører til meaningfulness. Når vi begynder at leve indefra-ud, så vil vi over tid justere vores tanker, beslutninger og prioriteter, så tilværelsen og vores plads i den, bliver meningsfuld. Via mindfulness metoderne og ritualerne bliver denne justering en konstant proces. 

Vores kurser, foredrag, workshops og forløb tager alle udgangspunkt i Mindfulness-to-Meaningfulness trappen, udviklet af Bjarne Nybo. Hvert trin på trappen bygger naturligt på det forrige trin og fører ultimativt til meaningfulness. Hvor de første tre trin på trappen er styrbare og målbare, er de øverste to trin på trappen et meta-resultat af processen. 

For os er mindfulness ikke et spørsmål om blot at kunne presse mere ud af de 24 timer vi har til rådighed. Vores overbevisning er, at mindfulness skaber mening og gennem mening etableres den bro, der forener vores indre rum med vores ydre rum (omverden), hvor man motiveres af meningsfulde mål, der realiseres gennem meningsfulde muligheder. Med Friedrich Nietzches ord, så kan det menneske, der har et "hvorfor" udholde et hvilket som helst "hvad".
 

Mindfulness-to-Meaningfulness trappen

Mindfulness Trappen