Mindfulness Forløb - Selvanalyse // efter forløb

Formålet med selvvurderingsanalysen er at måle udbyttet af det 8-ugers mindfulness forløb, som du har deltaget i. For at få brugbare resultater på det samlede udbytte af forløbet er det vigtigt, at du besvarer analysen.

 
Analysen laves som selvvurdering. Ved forløb i.f.m. hold vil individuelle besvarelser være anonyme for alle andre end den person, der har udfyldt testen. Virksomheden vil modtage statistik over totalerne på de 8 svargrupper. Ved individuelt coachingforløb bedes du også udfylde dit fulde navn.
 
På forhånd tak for din medvirken til at forbedre 8-ugers forløbet.

Mindfulness Selvanalyse

De 8 spørgegrupper indeholder flere udsagn, der dækker indholdet for gruppen. Det er ikke sikkert, at du føler, at alle udsagn er fuldstændigt dækkende, men prøv ud fra en gennemsnitsbetragtning at vurdere dig selv i forhold til udsagnene i hver af de 8 grupper.

0 = I ingen grad
1 = I meget lille grad
2 = I lille grad
3 = I nogen grad
4 = I høj grad
5 = I meget høj grad
0 = I ingen grad
1 = I meget lille grad
2 = I lille grad
3 = I nogen grad
4 = I høj grad
5 = I meget høj grad
0 = I ingen grad
1 = I meget lille grad
2 = I lille grad
3 = I nogen grad
4 = I høj grad
5 = I meget høj grad
0 = I ingen grad
1 = I meget lille grad
2 = I lille grad
3 = I nogen grad
4 = I høj grad
5 = I meget høj grad
0 = I ingen grad
1 = I meget lille grad
2 = I lille grad
3 = I nogen grad
4 = I høj grad
5 = I meget høj grad
0 = I ingen grad
1 = I meget lille grad
2 = I lille grad
3 = I nogen grad
4 = I høj grad
5 = I meget høj grad
0 = I ingen grad
1 = I meget lille grad
2 = I lille grad
3 = I nogen grad
4 = I høj grad
5 = I meget høj grad
3. Meget aktiv (over halvdelen af opfølgningshold og online moduler)
2. Aktiv (omkring halvdelen af opfølgningshold og online moduler)
1. Lidt aktiv (under halvdelen af opfølgningshold og online moduler)
0. Ikke deltaget overhovdet