Mindfulness Forløb - Selvanalyse // før forløb

Formålet med analysen er at måle udbyttet af det 8-ugers mindfulness forløb, som du nu er en del af.  

Analysen laves som selvvurdering. Den besvares umiddelbart før forløbet påbegyndes og umiddelbart efter forløbet afsluttes. Du modtager en ny mail med link til analysen, når forløbet er afsluttet.

 
For at få brugbare resultater på deltagernes/afdelingens samlede udbytte af forløbet er det vigtigt, at du besvarer analysen. Det er også vigtigt, at du udfylder besvarelsen allerede nu, før du pågynder forløbet.

Mindfulness Selvanalyse

De 7 grupper indeholder flere udsagn, der dækker indholdet for gruppen. Det er ikke sikkert, at du føler, at alle udsagn er fuldstændigt dækkende, men prøv ud fra en gennemsnitsbetragtning at vurdere dig selv i forhold til udsagnene i hver af de 7 grupper.

0 = I ingen grad
1 = I meget lille grad
2 = I lille grad
3 = I nogen grad
4 = I høj grad
5 = I meget høj grad
0 = I ingen grad
1 = I meget lille grad
2 = I lille grad
3 = I nogen grad
4 = I høj grad
5 = I meget høj grad
0 = I ingen grad
1 = I meget lille grad
2 = I lille grad
3 = I nogen grad
4 = I høj grad
5 = I meget høj grad
0 = I ingen grad
1 = I meget lille grad
2 = I lille grad
3 = I nogen grad
4 = I høj grad
5 = I meget høj grad
0 = I ingen grad
1 = I meget lille grad
2 = I lille grad
3 = I nogen grad
4 = I høj grad
5 = I meget høj grad
0 = I ingen grad
1 = I meget lille grad
2 = I lille grad
3 = I nogen grad
4 = I høj grad
5 = I meget høj grad
0 = I igen grad
1 = I meget lille grad
2 = I lille grad
3 = I nogen grad
4 = I høj grad
5 = I meget høj grad